Novinky

Dešťovka pokračuje
Příjem žádostí o zpracování projektů do programu Dešťovka pokračuje.
Úspěšné schválení dotačních projektů z Výzvy č. 103
Dalších úspěch ze 103 Výzvy OPŽP na problematiku nakládání s odpady.
Průběh roku 2018
Nové dotační projekty, výběrová řízení i integrované povolení
Úspěšná 68 Výzva OPŽP
100 % úspěch podaných žádostí na Předcházení vzniku odpadů
Úspěch ve schválení dotační žádosti v programu Bezpečnost dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Obec Kněžice získala podporu 85 % na výstavbu I. etapy bezbariérových chodníků na svém katastru.
100 % ÚSPĚŠNOST
Všechny projekty podané v dotační Výzvě č. 41 z Operačního programu Životní prostředí na problematiku nakládání s odpady byly schváleny.
Dešťovka - druhá vlna
Program Dešťovka bude opět spuštěn od půlky července. Žádosti budou přijímány od začátku srpna.
Dešťovka pro veřejné budovy
Operační Program Životní prostředí umožňuje čerpat dotační podporu ve výši 85 % na pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu z veřejných budov, např. MŠ, ZŠ, kulturní dům, nemocnice, obecní úřady aj. a využívat ji pro zálivku či splachování.
Vzorový projekt
Dotační projekt na předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu vyzdvižen jako vzorový projekt.
Dešťovka vyhlášena!
Program Dešťovka je spuštěn. Nejvyšší čas pro zpracování dotačních projektů, které se začnou podávat od 29. května 2017.