Jan Čáslavský :: 100 % ÚSPĚŠNOST!

100 % ÚSPĚŠNOST!

100 % žádostí o dotaci podané v rámci 64. Výzvy na problematiku prevence a zefektivnění nakládání s odpady byly schválené.  Celková hodnota projektů je 13 977 170 Kč.