Jan Čáslavský :: 100 % ÚSPĚŠNOST

100 % ÚSPĚŠNOST

Všechny projekty podané v dotační Výzvě č. 41 z Operačního programu Životní prostředí na problematiku nakládání s odpady byly schváleny. V září bude vyhlášena jedna z posledních výzev s vyšší alokací. Příjem žádostí bude probíhat do konce roku 2017.