Jan Čáslavský :: Chytré hospodaření s dešťovou vodou

Chytré hospodaření s dešťovou vodou

Dne 22.4.2016 proběhl na BVV seminář na téma Chytré hospodaření s dešťovou vodou - možnosti finanční podpory, který byl organizován Státním fondem životního prostředí. Seminář byl zaměřen na nakládání s dešťovou vodou dle platné legislativy a byly vyzdviženy důvody a potřeby efektivního nakládání s těmito vodami. V současné době běží výzva SFŽP pro Efektivní a udržitelné nakládání s dešťovou vodou, ve které mohou žádat obce nebo částí obcí do 500 obyvatel. V případě zájmů a dotazů mě prosím kontaktujte.