Jan Čáslavský :: Dešťová voda

Dešťová voda

Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde v rámci pilotní výzvy 100 mil. Kč. Míra dotace bude ve výši 50 % a budou podporovány aktivity pro akumulaci dešťových vod a její následné využití jako vody užitkové (zalévání zahrad) nebo pro splachování namísto pitné vody. Dotace je určena pro rodinné a bytové domy. Informace o podrobnostech výzvy (kdo bude žadatel/příjemce dotace, podmínky udržitelnosti, atd.) budu zveřejněny v měsíci duben.  

Hlavními přínosy chystané výzvy jsou:

 • zachycování dešťové vody namísto jejího urychleného odvádění kanalizací do povrchových toků
 • využívání dešťové vody namísto pitné vody z obecního vodovodu
 • zachycování vody v krajině a jejího efektivního využívání
 • soulad s politikou trvale udržitelného rozvoje
 • zamezení vysušování krajiny
 • zlepšování mikroklimatu na místní úrovni
 • zvyšování úrodnosti půd
 • příznivé dopady na ekosystém
 • úspora nákladů dotčených nemovitostí za vodné/stočné 
  Destovka.pdf

zalevani-konev-destova-voda-070715_galerie-980.jpg