Jan Čáslavský :: Dešťovka vyhlášena!

Dešťovka vyhlášena!

Dotační program Dešťovka byl zveřejněn včetně pravidel na konci dubna a příjem dotačních žádostí bude spuštěn od 29. května 2017. Žádosti budou předkládány v elektronické verzi a následně v listinné podobě odevzdány na příslušnou pobočku krajského pracoviště SFŽP. Součástí každé dotační žádosti musí být jednak Vyplněná žádost v elektronickém systému a Odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou. 

Na základě plné moci k zastupování Vám zpracujeme kompletní projekt. 

Více informací v přiloženém letáku.

PROGRAM DEŠŤOVKA.pdf