Jan Čáslavský :: Dětské hřiště v Kněžicích

Dětské hřiště v Kněžicích

V rámci dodatečného schvalování přijatých žádostí v Programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016 byla schválena žádost s názvem "Dětské hřiště v obci Kněžice". Díky dotační podpoře bude v obci Kněžice vybudováno odpovídající zázemí pro volnočasové aktivity předškolních a školních dětí. Dále budou dětské hřiště využito mateřskou školou a mateřským centrem Koťata.