Jan Čáslavský :: Dotace na rozšíření kapacit předškolních zařízení

Dotace na rozšíření kapacit předškolních zařízení

Program IROP počátek prosince vyhlásil výzvu na rozšiřování kapacit předškolních zařízení. Dotace je určena pro předškolní vzdělávací zařízení, kde jsou prokazatelně nedostačující kapacity pro uspokojení poptávky ze strany rodičů. Výzva je určena pro stavební účely které zvýší kapacity současných zařízení. Výše dotace je 90 %.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.pdf