Jan Čáslavský :: Krizové řízení

Krizové řízení

V rámci služeb naší kanceláře přibyla činnost Krizové řízení. Jedná se o jednu z nejdůležitějších součástí řízení projektu, které se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost a vyhnout se tak případným sankcím ze strany poskytovatele dotace.