Jan Čáslavský :: Odpad jako zdroj příjmů

Odpad jako zdroj příjmů

Realizujte své nápady a plány za pomoci dotační politiky v novém operačním období 2014 - 2020. V současné době jsou vyhlášeny zajímavé výzvy na problematiku odpadů. Odpadové hospodářství a jeho zefektivnění je jedna z hlavních priorit Operačního programu Životní prostředí. Konkrétní přehled jednotlivých variant projektu a bližší podmínky jsou uvedeny v přiloženém letáku.  

OPZP_5.vyzva.pdf