Jan Čáslavský :: Prevence a nakládání s odpady

Prevence a nakládání s odpady

MŽP vydalo avízo k připravovaným výzvám z nového programovacího období 2014 - 2020. Problematika týkající se nakládání s odpady bude jedna z prvních vyhlášených výzev. Nutnou součástí žádosti o dotaci je analýza potenciálu produkce odpadů v zájmovém území. Nabízím zpracování potřebných analýz a žádostí o dotaci v oblasti odpadového hospodářství za výhodných finančních podmínek.

Vyzvy_OPZP_2014-2020.pdf