Jan Čáslavský :: Průzkum systému odpadového hospodářství

Průzkum systému odpadového hospodářství

Z důvodu co největšího zefektivnění stávajícího systému odpadového hospodářství a snižování podílu skládkování komunálního odpadu, provádím průzkum v jednotlivých krajích o stávajícím systému OH. Prosím věnujte 5 minut k vyplnění krátkého průzkumu a odeslání k vyhodnocení. DĚKUJI

Průzkum najdete na níže uvedené webové adrese:

http://www.jan-caslavsky.cz/pruzkumy