Jan Čáslavský :: Úspěšné zahájení Programovacího období 2014 - 2020

Úspěšné zahájení Programovacího období 2014 - 2020

V současné době jsou zveřejňovány schválené dotační projekty z Operačního programu Životní prostředí. Je potěšující, že kvalita projektů nastavená v Programovacím období 2007 - 2013 se přenesla úspěšně také do nového období 2014 - 2020 a mohu tak svým úsilím pomoci drobným žadatelům při zpracování a získání podpory na jejich projektové záměry v oblasti odpadového hospodářství.