Reference

Základní zpráva

        • Litovel - DELTACOL CZ Základní zpráva pro integrované povolení
        • Milovice - AAS Automotive Základní zpráva pro integrované povolení

Odpadové hospodářství

• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Rudice
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků  v obci Ochoz u Brna
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků  v obci Ráječko
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků  v obci Lechovice
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Bořitov
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Šanov
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Kněžice
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Hradec nad Svitavou
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Stašov
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Norberčany
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Rájec
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Jezernice
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v zájmovém území obcí Hrabová a Bohuslavice
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Věžky
• Analýza potenciálu produkce a materiálových toků v obci Mokrá - Horákov

Vodní hospodářství

• Hydrogeologické posouzení „Vypouštění dešťových vod na parcele 4676/5“
• Hydrogeologické posouzení „Vypouštění dešťových vod na parcele 4676/4“
• Hydrogeologické posouzení „Navýšení odebíraného množství podzemní vody - Jímací území Holcova studna
• Hydrogeologické posouzení „Navýšení odebíraného množství podzemní vody - Prameniště Studnice" 
• Hydrogeologické posouzení „Vsakovací zařízení srážkových vod Brno - Podzimní"
• Hydrogeologické posouzení "Vsakovací zařízení srážkových vod Ostopovice - Vinohradská"
• Odborný posudek "Udržitelné a efektivní hospodaření s dešťovými vodami v obci Stašov"
• Odborné posudky pro program "Dešťovka"
• Hydrogeologický posudek a Projektová dokumentace pro domovní studnu - lokalita Brno Obřany

Výběrová řízení

• Výběrové řízení pro projekt „Stavební úpravy a nástavba ZŠ Bořitov“
• Výběrové řízení pro projekt „Snížení prašnosti v obci Lutín“
• Výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro obec Rudice“
• Výběrové řízení pro projekt „Snížení prašnosti v obci Šošůvka“
• Výběrové řízení pro projekt „Pořízení kompostérů do domácnosti pro obec Ráječko“
• Výběrové řízení pro projekt „Snížení prašnosti v obci Morkůvky“
• Výběrové řízení pro projekt „Zefektivnění svozu BRKO v obci Norberčany"
• Výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro obec Bořitov"
• Výběrové řízení pro projekt „Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Ochoz u Brna"
• Výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro obce Hrabová a Bohuslavice"
• Výběrové řízení pro projekt „Zefektivnění svozu BRKO v obci Šanov"
• Výběrové řízení pro projekt „Zefektivnění svozu BRKo v obci Věžky"
• Výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro obec Stašov"
• Výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro obec Lechovice"
• Výběrové řízení pro projekt „Zajištění svozu BRKO v obci Hradec nad Svitavou"
• Výběrové řízení pro projekt „Zefektivnění svozu BRKO v obci Kněžice"   
• Výběrové řízení pro projekt „Dodávka přípravků pro svařovací automat“ - Arkon Flow Systems, s.r.o.
• Výběrové řízení na nákup techniky pro obec Moravičany v rámci projektu „Vybavení sběrného místa v obci Moravičany"
• Výběrové řízení pro zakázku „Nástavba a stavební úpravy budovy základní školy v Ochozi u Brna č.p. 75"
• Výběrové řízení na zakázku "Novostavba knihovny Kotvrdovice"

Grantové projekty

OPŽP 2007 - 2013 PO 2

Snížení prašnosti v obci Lutín
• Snížení prašnosti v obci Šošůvka
• Snížení prašnosti v obci Morkůvky
• Snížení prašnosti v obci Krasová

OPŽP 2007 - 2013 PO 4

• Zefektivnění svozu BRKO v obci Věžky
• Zefektivnění svozu BRKO v obci Norberčany
• Zefektivnění svozu BRKO v obci Šanov
• Zefektivnění svozu BRKO v obci Kněžice
• Zajištění svozu BRKO v obci Hradec nad Svitavou
• Kompostéry pro obec Bořitov
• Kompostéry pro obec Stašov
• Kompostéry pro obec Lechovice
• Kompostéry pro obec Hrabová a Bohuslavice
• Kompostéry pro obec Rudice
• Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Ochoz u Brna
• Pořízení kompostérů do domácností pro obec Ráječko
• Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec
• Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Jezernice

OPŽP 2014 - 2020

• Předcházení vzniku odpadů v Moravském krasu
• Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko
• Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku
• Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Tábor
• Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera
• Rozšíření a modernizace sběrného dvora Mokrá – Horákov
• Kompletní nakládání s odpady v obci Oskava
• Zefektivnění svozu BRKO v Batelově
• Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Císařský kámen
• Předcházení vzniku odpadů v obci Tvarožná
• Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
• Kompostéry pro obce Poniklá a Víchová nad Jizerou
• Kompostéry pro Českou kamenici
• Kompostéry pro Český ráj

OPPI

• Automatizace výrobní dílny Arkon Production, s.r.o.

OSTATNÍ

• Dotační titul 16. Údržba a obnova kulturního dědictví venkova pro obec Stašov 2 žádosti, Kněžice 1 žádost a farnost Svojany 1 žádost
• Udržitelné a efektivní hospodaření s dešťovými vodami v obci Stašov - Výzva č. 3/2016 Národní program Životní prostředí
• Dětské hřiště v obci Kněžice - Program obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016, Ministerstvo pro místní rozvoj