Grantové projekty

Zájemcům vyhodnotíme projekt, zda má šanci na úspěch, zkonzultujeme a vybereme vhodný dotační program. Rovněž Vás budeme průběžně informovat o nových výzvách a kritériích dotačních programů.

Nabízíme kompletní zpracování žádostí o dotaci do jednotlivých operačních programů:

výběr vhodného programu 
zpracování projektového záměru včetně požadovaných příloh
podání kompletní Žádosti o dotaci kontrolním orgánům
zpracování zadávací dokumentace v rámci daného projektu
podání žádosti o platbu včetně požadovaných příloh 
- řízení „monitoring“ projektu

Středem našeho zájmu je vám pomoci při financování vašich projektových záměrů, které slouží k rozvoji vaší činnosti. Váš úspěch je totiž i náš úspěch.

Zpracování projektů z Prioritní osy 1

Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Zpracování projektů z Prioritní osy 3

Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Specifický cíl 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Specifický cíl 3.3 – Rekultivovat staré skládky

Specifický cíl 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Zpracování projektů z Národního programu Životní prostředí - Prioritní oblast 1 Voda, 3 Odpady, staré zátěže, environmentální rizika