Krizové řízení

Projekty realizované za podpory dotační politiky sebou přinášejí mnohá rizika. Hlavní rizika spočívají v oblasti neplnění monitorovacích indikátorů, nastavené již v samotné přípravě projektové žádosti. 

Neplnění monitorovacích indikátorů stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace má za následek uvalení sankcí v různé procentuální výši (závislé na vážnosti prohřešku) a v některých případech také odnětí celé výše dotace.

Sankce a odnětí dotace mají značně negativní dopady na příjemce dotace a můžou vést k samotné likvidaci subjektu. V případě menších obcí se jedná o zmrazení investičních výdajů na několik let a jejich rozvoj je zcela zastaven. Je nutné si přiznat, že obce nejsou bez dotační politiky schopné adekvátního rozvoje a transformace v moderní obce, proto je nutné etapě řízení projektu věnovat zvýšenou pozornost.

Naše kancelář klientům nabízí komplexní služby v oblasti krizového řízení dotačních projektů:

1. Seznámení se s projektem
2. Analýza současného stavu
3. Identifikace monitorovacích ukazatelů a jejich plnění
4. Identifikace sankcí za neplnění monitorovacích ukazatelů
5. Pravděpodobnost uvalení sankce
6. Určení míry rizika
7. Matice rizik
8. Určení nástrojů k eliminaci rizik
9. Implementace opatření k eliminaci rizik
10. Vyhodnocení a kontrola

Celistvost projektové dokumentace a podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou základními stavebními kameny úspěšného řízení projektu po celou dobu jeho udržitelnosti. Nežádoucí události, které mohou ohrozit hladký průběh dotačního managementu, jsou nedílnou součástí projektového řízení. Důležité je zavčas identifikovat a neprodleně přijmout adekvátní opatření pro jejich eliminaci. 

KRIZOVÝ MANAGEMENT JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM VAŠEHO ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU