Výběrová řízení

Všechny dotační programy financované z Evropské unie jsou doprovázeny problematikou veřejných zakázek (výběrové řízení). Povinnost provést výběrové řízení mají nejen obce, ale i soukromé osoby (podnikatelé), kteří žádají dotace např. na strojní vybavení či stavební práce.

Každé výběrové řízení je specifické a jeho náročnost se odvíjí od předpokládané hodnoty zakázky. Chybně provedené výběrové řízení může mít za následek neuznání způsobilých výdajů a snížení celkové výše dotace.

Poskytuji:

- tvorba zadávací dokumentace
- kontrola všech pokynů a pravidel ze strany poskytovatele dotace
organizace výběrového řízení
- další služby spojené s výběrovým řízením

Naše kancelář poskytuje zpracování zadávacího řízení i pro projekty, které nemají vazbu na dotační podporu. Cena je pevně stanovena ve třech úrovních dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky a druhu zadávacího řízení (veřejná zakázka malého rozsahu, podlimitní řízení, nadlimitní řízení).